Epoken Else Marie er over

Else Marie Jakobsen er gått bort, 85 år gammel, dette velsignede vesen som i 60 år så gavmildt og raust delte sitt liv med oss, som menneske og kunstner, i ord og gjerning, i foredrag og artikler.