Vidar Kleppe - rett mann?

Kleppe er valgt inn i avgjørelsesnemnda, som tar for seg asylsøknader.