Dansen rundt politikkens gullkalv

Fylkeshuset på Fløiheia i Arendal er vår tids Versailles. Beboerne bevilger seg selv goder i suveren forakt for folkemeningen.