Regjering uten styring

Politisk debatt i forkant av viktige beslutninger er viktig.