Forretningsmessig betenkelig

Agder Energi har lagt fram regnskap for tredje kvartal 2011.