De 53 medlemmene i nettverksorganisasjonen Node har passert 8000 ansatte og vokser kraftig. Ja, det snakkes om 4000 nye arbeidsplasser innen 2020. Knut E. Sunde i Norsk Industri har et godt poeng når han påpeker at Sørlandets industristruktur er slik at ikke alle får sine opp— og nedturer samtidig. For tiden er det tut og kjør i Nodeleiren, mens prosessindustribedriftene i Eyde-Nettverket merker en begynnende konjunktursvikt. Utfordringen blir arbeidsstokkens fagligefleksibilitet. Vi har tillit til at den fortsatt vil øke.