Vekst offshore

Mens vi venter på dagens bebudede nyheter om eurokrisen, kan vi glede oss over bemanningsøkningen hos Sørlandets mange offshorerettede bedrifter.