Oppskrift på helse og velferd

Det er faktisk slik at Norge kan være det landet som har gått aller lengst i å ta i bruk de mest effektive virkemidlene for å begrense alkoholskadene. Flere regjeringer, både ledet av Bondevik og Stoltenberg, har bekreftet gjennom handlingsplaner at det er slik vi skal ha det i Norge — og fått bred oppslutning i Stortinget.