Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist, som det heter i den juridiske terminologi.

Det tok politiet i Asker og Bærum seks måneder å konstatere at Ellen Ugland avgikk ved døden på en måte som det ikke knytter seg noen straffbare forhold til.

Vi reagerer på at politiet i denne saken har brukt unødvendig lang tid på å komme fram til en henleggelse. Riktig nok hadde etterforskningen et bakteppe fordi Ellen Ugland var en så rik kvinne. Men det burde på mange måter tilskyndet en avgjørelse. Det er utelukkende politiets manglende prioritering og innsats som har resultert i den lange saksbehandlingstiden.

Etterforskningen bidrar dessverre til å svekke omdømmet til politiet, in casu politiet i Asker og Bærum.