Svekket omdømme

Asker og Bærum politidistrikt har avsluttet etterforskningen av dødsfallet til Ellen Ugland.