Har du det i deg – våg å være lærer!

Skolen trenger flere lærere. Dette er en nasjonal utfordring med høy prioritet akkurat nå. Derfor har vi Gnist, partnerskapet for en helhetlig lærersatsing.