Exit Sørensen

Kristiansandsordfører Per Sigurd Sørensen har varslet Høyres nominasjonskomité at han ikke tar gjenvalg til bystyret. Hans Otto Lund og Inger Skeie Hansen utelukker ikke sine kandidaturer, og mener det er flere gode kandidater i den eksisterende bystyregruppen.