• KATTEPINE: Selv tilhører Mandals ordfører Tore Askildsen (KrF) mindretallet i bystyret, og har ikke makt til å rette opp kommunens økonomiske misère. FOTO: Jarle R. Martinsen

Dramatisk i Mandal

Flertallet i Mandal bystyre har ikke tatt ansvaret på tilstrekkelig alvor.