Unge, men ensomme

Det er ikke sikkert at mange daglige timer foran datamaskinen er med på å bygge et godt liv for den oppvoksende generasjonen.