• STORT: Sps Lars Peder Brekk (her med partifelle Irene Lange Nordahl på slottsmiddag) har ikke tatt inn over seg at EUs fredsprosjekt er langt større enn vår hjemlige EU-debatt, mener Finn Holmer-Hoven.

Skam ta Senterpartiet

Når Sp går til en pinlig boikott av nobelprisutdelingen, er det ikke i protest mot krigsherrer og krigførende politikere, men mot EUs arbeidsledighetstall og valutasamarbeid. Intet mindre.