• ULTRALYD: Tidlig ultralyd er et av tiltakene Arbeiderpartiet sier ja til. KrF påpeker at barns rettigheter må veie tyngst. FOTO: SCANPIX

Retten til en mor og en far