• MIKROFINANS: Også mikrofinans handler om kjøp, salg og profitt. Mange eiere av småboder, som her i Nairobi, har fått støtte til oppstart gjennom mikrofinansprosjekt. FOTO: Arkiv

Bistand uten pengefokus

For folk i Vesten er det naturlig at utviklingsstrategier er tuftet på en pengeøkonomi. Dessverre er dette en videreføring av etnosentrisme og kulturimperialisme, selv om kanskje ikke dette alltid er intensjonen.