Badesakens renessanse i Aqualand

I de første tiårene etter 1945 skapte folk selv langt på vei, når de i fritiden søkte ut til svaberg og strender, sitt eget folkehelseprosjekt, mens økonomiske interesser i dag forsøker å gjøre bading og folkehelse til en vare.