Født med ski på beina?

De første skirenn her i landet hadde ikke noen allmenn norm. De var preget av lokale tradisjoner og forhold.