Når kampen gjelder livet

Det er tirsdagskveld i gymsalen på Lovisenlund skole i Kristiansand. Og trening for tidligere rusmisbrukere. Slik det er hver uke.