• WWFs partitest viste at det kan bli mer skogvern med Erna enn med Jens. Den blåblå regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet vil bli syretesten på om det stemmer eller ei, skriver innsenderen. FOTO: SCANPIX

Mer skogvern med Erna enn med Jens?

De rødgrønne bevilger 100 millioner kroner ekstra årlig til skogvern fram til 2017.