Økonomi, kjøpekraft og julekort

Kjøpekraften defineres som «disponibel reallønn», eller enklere sagt «nettoinntekten man har igjen etter fratrekk av skatter, avgifter og prisstigning».