Velg innsigelse!

Over hele landet planlegges det vindkraftverk.