• SIRKUS: Landbruks- og matministeren har ikke fulgt Mattilsynets råd om å forby fremvisning av elefanter på norske sirkus, men regelverket skal strammes inn slik at dyrevelferden blir bedre ivaretatt. Bildet er fra en Cirkus Arnardo-forestilling i 2008. FOTO: ARKIV

God dyrevelferd er viktig

Jeg ønsker fortsatt hold av dyr i norsk landbruk. Der skiller jeg meg fra mange av mine kritikere, som for eksempel dyrevernorganisasjonen NOAH, som har som mål at dyr skal leve for sin egen del og ikke brukes til mat og klær.