Om motsetninger

Det er praktisk å dele kloden geografisk i to, mellom nord og sør, øst og vest.