• LIVGIVER: Musikk er magi, og musikkbransjen er handelsreisende i skaperkraft, frigjøring og identitet.? Foto: Scanpix

Musikkens verdi

Sammen med en stor klynge kunstnere, akademikere, vitenskapsmenn og – kvinner står vi i musikkbransjen på barrikadene for den frie, menneskelige dannelse.