Behold regjeringen!

Så lenge vi har et kapitalistisk system, må vi leve med dets negative konsekvenser