Stem Holmelid inn på tinget att!

Slike politikarar er svært verdifulle i dag.