Politisk skapt sykefravær

Frp vil ta i bruk all ledig kapasitet i helsevesenet, finansiert av det offentlige.