Aps suksess i Vennesla

Innføring av eiendomsskatten i Vennesla i 2007 ble den gang behørig diskutert.