• Artikkelforfatteren mener støysonekartene som har blitt presentert, viser et "worst case" for hvor mye støy områdene rundt planområdene vil kunne bli belastet med. Bildet er fra Lista Vindmøllepark, da politikere fra Birkenes, sammen med representant fra E.ON Vind besøkte anlegget tidligere i år. FOTO: ARKIV

Et godt bidrag til klimaløsningen

Kommunestyret i Birkenes står foran en viktig beslutning. E.ON ønsker derfor å bidra til oppklaring og presisering av det som har vært viktige tema i denne debatten.