• psykiatrisk avdeling ssk.jpg FOTO: Lars Hoen, arkivfoto

I skjæringspunktet mellom psykiatrisk behandling og samfunnsvern

28.02.13 uteble en av våre pasienter fra avtalt utgang på sykehusområdet. Han ble heldigvis pågrepet av politiet uten dramatikk. Hendelsen har ført til spørsmål om hvorfor han hadde utgang uten tilsyn av helsepersonell.