• OMSTRIDT EIENDOM: Det er denne eiendommen på Klepland som har blitt stridens kjerne i et spørsmål om rådmannens habilitet i Søgne kommune. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Habilitet i små kommuner

Det påligger både byråkrater og folkevalgte å handle på en slik måte at mistanker om inhabilitet ikke oppstår.