• ETT STED: At man samler kompetansen på ett sted, og kan koble inn andre fagpersoner på lyttefunksjon helt fra man tar imot en melding, vil også styrke både meldingsmottak og vurderingene som gjøres, hevder artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Ja til felles nødnummer

AMK-sentralen ved Sørlandet sykehus er en av ytterst få helseaktører som har ytret seg positiv til felles nødnummer