• jordkloden (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

La oss bevare kloden!

Hva er forsvarlig utvinning av ressursene?