Gi Skagerak en grundig behandling

Det er et demokratisk problem at saken hastes igjennom uten reell debatt.