Mer fleksibelt arbeidsliv

Her kjemper LO en tapt sak.