• AVVIK: Artikkelforfatteren henviser til en rekke avviksrapporter og brudd på lovverk som er fremkommet den siste tiden ved Sørlandet sykehus HF. FOTO: ARKIV

Avvik bekymrer

En rekke avvik og brudd på lovverk ved Sørlandet sykehus HF