Forfall

Det kreves en overordnet vilje til satsing gjennom omregulering.