Et skjerpet forsvar

Norsk forsvar trenger gode og kloke hoder.