Mot ei ny tid

Det er utfordringer i det useriøse arbeidsmarkedet.