• FOR ALLE: For å skape et inkluderende arbeidsliv må vi etablere en felles holdning om at arbeidslivet er for alle, skriver artikkelforfatteren. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være mer åpne for å inkludere og legge til rette for at eksempelvis kolleger med nedsatt funksjonsevne bidrar med sin kunnskap og kompetanse. FOTO: SCANPIX

Har utdanning en plass i en ny IA-avtale?

Dagens IA-avtale har ikke gitt nevneverdig økt integrering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Kan vektlegging av inkluderende opplæring i en ny IA-avtale bidra til å endre på dette?