• Artikkelforfatteren nevner Uberto Pasolinis vakre og melankolske film "Still Life", som handler om John May, en grå byråkrat i en bydel i London, som blir tilkalt når noen har dødd alene. Hans oppgave er å undersøke om det i den dødes liv finnes noen, om så bare ett eneste menneske, som bryr seg nok til å komme i begravelsen. FOTO: ARTHAUS

All the lonely people

I et parallelt univers bryter NRK inn med ekstrasending fordi nok en nordmann er smittet av ensomhet, epidemien som brer seg gjennom mangel på berøring.