Reaksjonær ekstremisme contra realpolitikk

Den israelske krigføringen på Gaza rammer den palestinske befolkning på en forferdelig måte.