En dag for ettertanke!

Første søndag i november er det Allehelgenssøndag.