Stigmatisering?

Einar Haarberg skuldar meg for å stigmatisere personar og grupper.