K5-aktørene har regnet seg frem til at det sannsynelige beløpet basert på hva de fire andre kommunene får i dag, utgjør 100 millioner, slik at beløpet blir 150 millioner i gevinst. At kommunene får et nytt inntektssystem, betyr det da at staten ikke trekker tilbake de midlene som ble bevilget til det gamle inntektssystemet, eller betyr det en reell gevinst på 150 millioner? Skulle 150 millioner være gevinst, vil vel dette være en erkjennelse fra staten av at kommunene har fått for lite overføringer tidligere til å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver.

Øremerking er kjempeviktig

Ordfører Harald Furre uttaler at han seg svært fornøyd og sier dette skal bety mer til skole, eldreomsorg og kultur. Hvordan kan han love mer til gode tjenester når pengene ikke skal øremerkes? Hvem har bestemt dette, de 77 representantene i det nye kommunestyret eller K5? All erfaring viser at penger som ikke er øremerkes, lett blir brukt på andre områder enn eldreomsorg, mennesker med nedsatt funksjonsevne, skole, forebyggende arbeid blant barn og unge etc. Med 77 representanter i K5 vil det være like mange meninger og ønsker, derfor er øremerking av midler kjempeviktig.

Hensikten med sammenslåing er å redusere byråkratiet. Dersom K5 slår seg sammen beholdes basistilskuddet i de neste 15 årene med nedtrapping de påfølgende fem. Alle vet at om noen år vi står vi over for store utfordringer. Det blir flere eldre med de behov; dette vil medføre av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, tjenester etc. Vi får flere innvandrere og asylsøkere, og ikke minst skal vi også ivareta barn og unge. Spørsmålet en kan stille seg er:

Gevinst på 150 mill

Hvordan skal kommunene klare å skaffe den gevinst på 150 millioner kommunen mister etter 15-20 år? Skal antall ansatte reduseres? Skal administrasjon legges ned i Søgne? Skal rådhusene selges?

Søgnes ordfører uttaler at det store kommunestyret i K5 ikke trenger bestemme takvinkel i Høllen eller tildelinger til lag og foreninger. Er dette oppgavene lokale politikere skal ha i fremtiden i Søgne? Hvilke budsjetter får politikerne til å ivareta behov/tjenester for Søgnes befolkning?

Ordfører i Songdalen uttalte til Sørlandsendingen at Vennesla kommune kan komme med senere i K5 om de ønsker det. Da er mitt råd til Søgnes innbyggere, vi gjør som Vennesla vi avventer.

Nå gleder vi oss til at Fædrelandsvennes redaktør gir K2 like stor mediadekning som K5 har fått.

Innlegget er forkortet. Red.