• Skatteflyktningene kommer i to utgaver; de som bryter loven og de som snoker seg rundt den, som kryper gjennom smutthullene og åler seg under sperrene. Google hører til den siste kategorien, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

De dyreste flyktningene

Sylvi Listhaug har selvsagt rett: For mange flyktninger truer velferdsstaten. Men hun burde nevnt at trusselen er større fra skatteflyktninger enn fra enslige asylsøkere.