Der ingen skulle tru at nokon hadde kols

Mange ville blitt overrasket om de visste hvor mange i sin egen hjemkommune som har kols uten å vite det.