• I stedet for ro og innlevelse er skolen i dag fylt opp av et hektisk kappløp mellom digitale duppeditter, en uendelig rekke med læreplanmål og jag etter gode karakterer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Oddemarka skole i Kristiansand i 2013 i forbindelse med et forslag om forbud mot å ta bilder i skoletiden – for å forhindre mobbing. FOTO: ARKIV

Hva gikk galt med norsk skole?

Hele målstyringa med lange rekker med kompetansemål i alle fag, har vært en ulykke for norsk skole.